Barka da zuwa WINTPOWER

Mitsubishi Datasheet

  • Bayanan Bayani na S6R2-PTA 715KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S6R2-PTAA 825KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S12H-PTA1100KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S12R-PTA1375KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S12R-PTA21500KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S12R-PTAA2 1650KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S16R2-PTAW2500KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S16R-PTA1875KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S16R-PTA2 2050KVA MITSUBISHIGENSET
  • Bayanan Bayani na S16R-PTAA2 2250KVA MITSUBISHIGENSET